Marcel Ciolacu intră la rupere la grangurii păcănelelor: OUG-ul care provoacă cutremur în lumea jocurilor de noroc

Postat la: 03.10.2023 | Scris de: ZIUA NEWS

Marcel Ciolacu intră la rupere la grangurii păcănelelor: OUG-ul care provoacă cutremur în lumea jocurilor de noroc

Premierul Marcel Ciolacu a anuntat că va adopta, în ședința de Guvern de joi, o Ordonanță de Urgență prin care vor fi reglementate jocurile de noroc în România. În acest OUG sunt prevăzute mai multe măsuri care vor provoca un adevărat cutremur în lumea jocurilor de noroc.

Spre exemplu, jocurile de noroc nu vor mai putea funcționa decât dacă au societatea înregistrată în România. De asemenea, se va limita drastic spațiul de publicitate pe care îl pot cumpăra organizatorii de jocuri de noroc.

O altă lovitură extrem de dură pentru această industrie este interdicția de a comercializa alcool în spațiile destinate jocurilor de noroc. Spre exemplu, în cazinouri alcoolul este distribuit gratuit jucătorilor, dar de acum asta va fi interzic. Jocurile de tip slot-machine nu vor mai putea funcționa în baruri.

Conform OUG nu va fi permisă vânzarea de băuturi alcoolice în sălile în care există jocuri de noroc. Nu se va putea realiza nici o împărțire a spațiului, să fie într-o parte bar și în cealaltă sală de jocuri.

19. Articolul 15 alineatul (6) litera a) punctul i) și punctul iii) se modifică și vor avea următorul cuprins:

i) sala de jocuri - minimum 20 slot-machine pentru municipiul Bucureşti sau minimum 12 slot-machine în alte locaţii decât municipiul Bucureşti. În spaţiile în care se desfăşoară acest gen de activitate ca activitate principală, nu se pot desfasura activitati comerciale care presupun comercializarea de bauturi alcoolice de catre organizator sau un tert. Se poate desfășura, direct de către organizator, oricare altă activitate prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţa, dacă aceasta respecta condițiile de licențiere și autorizare. Sala de jocuri nu poate să aibă intrare comună cu un spațiu în care se comercializeaza băuturi alcoolice. De asemenea, este interzisă orice formă de acces între o sala de jocuri de noroc și un spațiu comercial în care se comercializează băuturi alcoolice, inclusiv prin intermediul unei uși între cele doua tipuri de spații. Pentru această categorie se acorda autorizație clasa A, conform pct. 1 subpct. II din anexă.

iii) maximum cinci slot-machine, pentru locațiile autorizate pentru activitatea de pariuri. În spaţiile în care se desfăşoară acest gen de activitate ca activitate principală, nu se pot desfasura activitati comerciale care presupun comercializarea de băuturi alcoolice de către organizator sau un terț. Se poate desfășura, direct de către organizator, oricare altă activitate prevăzută de prezenta ordonanţă de urgenţa, dacă aceasta respectă condițiile de licențiere și autorizare. Locația în care se desfășoară acest tip de activitate nu poate să aibă intrare comună cu un spațiu în care se comercializează băuturi alcoolice. De asemenea, este interzisă orice formă de acces între o locație de acest tip și un spațiu comercial în care se comercializează băuturi alcoolice, inclusiv prin intermediul unei uși între cele doua tipuri de spații. Pentru această categorie se va acorda autorizație clasa A, conform pct. 1 subpct. II de la anexa ce face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

Prin această măsură Guvernul încearcă să prevină situația în care o companie câștigă bani în România, dar trimite întreg profitul în afara țării.

(1) Acordarea licenței de organizare a jocurilor de noroc, respectiv acordarea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc se realizează cu perceperea de taxe, iar pentru operatorii de jocuri de noroc ce operează jocuri de noroc la distanță, suplimentar, atât pentru obținerea licenței, cât și pentru autorizare, aceștia trebuie să facă dovada înmatriculării societății sau a înregistrării sediului permanent conform art. 1 alin. (2) din prezenta ordonanță de urgență, prin care își desfășoară activitatea pe teritoriul statului român. Organizatorii de jocuri de noroc au obligativitatea să întocmească și să depună la O.N.J.N. o declarație lunară, la data și sub forma unui formular-tip, aprobată prin ordin al președintelui O.N.J.N., însușită de administratorul societății, în care să evidențieze veniturile din jocuri de noroc așa cum sunt ele definite la art. 1^1 din prezenta ordonanță de urgență, precum și suma ce trebuie achitată pentru plata taxei de licență și de autorizare pe fiecare tip de joc de noroc în parte.

Se limitează spațiul de reclamă
(1) Reclama şi publicitatea pentru jocurile de noroc autorizate pe teritoriul naţional se face cu respectarea principiilor prevăzute la art. 10 alin. (3). Se posteaza la loc vizibil pe materialele de promovare seria şi numărul licenţei de organizare deţinute de organizatorul de jocuri de noroc. În înţelesul prezentului articol, nu sunt considerate acţiuni în scop de reclamă, publicitate sau cu caracter promoţional acţiunile desfăşurate de organizatori în mod direct în locaţiile şi pe paginile de internet proprii. Publicitatea prin transmiterea de mesaje electronice nesolicitate care conţin informaţii cu privire la unul sau mai multe jocuri de noroc și reclama outdoor pentru jocuri de noroc, care depășește dimensiunea de 35 m2/panou/material publicitar,

I. Taxe aferente licenţei de organizare a jocurilor de noroc (anuale):

A. Pentru jocurile loto: 200.000 euro 11

B. Pentru pariurile mutuale: 65.000 euro

C. Pentru pariurile în cotă fixă: 200.000 euro

D. Pentru pariurile în contrapartidă: 150.000 euro

E. Pentru jocurile de noroc caracteristice cazinourilor:150.000 euro

F. Pentru jocurile caracteristice clubului de poker: 25.000 euro

G. Pentru jocurile tip slot-machine: 150.000 euro

H. Pentru jocurile bingo desfăşurate în săli de joc: 15.000 euro

I. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune: 150.000 euro

J. Pentru jocurile de noroc la distanţă se acordă 3 categorii de licenţe după cum urmează:

Licenţă clasa 1: pentru jocurile de noroc la distanţă prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. i) - n) din ordonanţa de urgenţă. Se acordă operatorilor care organizează jocuri de noroc la distanţă care au contract direct cu jucătorul şi este în cuantum de 300.000 euro/an

Licenţă clasa a 2-a: pentru persoanele juridice implicate în domeniul jocurilor de noroc tradiţionale şi la distanţă, precum şi pentru organismele de evaluare a conformităţii. Se acordă:

(i) operatorilor care oferă management şi facilităţi de găzduire pe platforma de jocuri, alţii decât furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, astfel cum sunt definiţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, 20.000 euro/an;

(ii) operatorilor economici care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 20 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă: 20.000 euro/an

(iii) procesatorilor de plăţi: 20.000 euro/an;

(iv) firmelor producătoare şi/sau distribuitoare de software specializat în domeniul jocurilor de noroc: 20.000 euro/an;

(v) afiliaţilor: 20.000 euro/an;

(vi) certificatorilor: 20.000 euro/an; (vii) auditorilor: 20.000 euro/an;

(viii) organismelor de evaluare a conformităţii 20.000 euro/an

loading...
PUTETI CITI SI...