S-a legalizat Planul Kalergi. Statele europene sunt obligate să primească și să finanțeze migranții

Postat la: 27.05.2024 | Scris de: ZIUA NEWS

S-a legalizat Planul Kalergi. Statele europene sunt obligate să primească și să finanțeze migranții

Pachetul de legi europene privind migrația, publicat deja în Jurnalul Oficial al UE, obligă, efectiv, statele Uniunii Europene să ofere protecție internațională sau statut de refugiat oricărui cetățean dintr-o țară terță sau apatrid. Este de ajuns ca migranții să declare că sunt persecutați în țările lor sau că provin din zone de conflict și obțin, automat, toate drepturile pe care le au cetățenii europeni.

Dezintegrată economic, după decizia de a susține financiar, militar și diplomatic Ucraina, Uniunea Europeană se pregătește să se dezintegreze și din punctul de vedere a civilizației și culturii, sau ce a mai rămas din ele. Practic, s-a legalizat Planul Kalergi, care presupune un amestec de rase ale popoarelor migratorii in Europa, pentru a se crea o subrasă metisa, o populatie docila.

Pachetul de legi privind migrația, despre care Polonia și Ungaria au declarat deja că nu le vor aplica în țările lor, creează premisele unei invazii în masă a cetățenilor din Africa și Asia, pe care statele europene vor fi obligate nu numai să-i primească, dar și să îi întrețină. Potrivit Regulamentelor votate de UE, orice cetățean dintr-o țară terță, dacă declară că este persecutat sau se simte persecutat în statul de proveniență, primește automat protecție internațională sau statut de refugiat.

"În cazul în care unul sau mai multe aspecte specifice ale declarațiilor solicitantului nu sunt susținute de documente justificative sau de alte probe, acesta ar trebui să beneficieze de principiul prezumției de nevinovăție, cu condiția ca acesta să fi făcut un efort real de a demonstra necesitatea unei protecții internaționale, ca toate elementele relevante de care dispune să fi fost prezentate, să fi fost prezentată o explicație satisfăcătoare cu privire la lipsa altor elemente relevante, ca declarațiile sale să fi fost considerate coerente și plauzibile, iar credibilitatea generală să fi fost stabilită ținând seama de momentul în care solicitantul a solicitat protecție internațională și, după caz, motivele pentru care nu a solicitat-o mai devreme", se arată în Regulamentul privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională.

În ce privește apartenența la un anumit grup social, se va acorda atenția corespunzătoare aspectelor specifice orientării sexuale sau genului solicitantului, inclusiv identitatea de gen și exprimarea de gen, care ar putea fi legate de anumite tradiții și cutume legale, în măsura în care aceste aspecte au legătură cu temerea bine întemeiată de a fi persecutat a solicitantului.

Potrivit Regulamentului, autoritatea decizională nu ar trebui să concluzioneze că solicitantul este lipsit de credibilitate pentru simplul motiv că nu s-a bazat pe orientarea sa sexuală declarată cu prima ocazie pe care a avut-o pentru a prezenta motivele persecuției, cu excepția cazului în care este evident că solicitantul intenționează doar să întârzie sau să împiedice executarea unei decizii care ar avea ca rezultat returnarea sa. "Circumstanțele din țara de origine, inclusiv, de exemplu, existența și aplicarea legislației penale care vizează în mod specific persoanele lesbiene, homosexuale, bisexuale, transgen și intersex, pot însemna că aceste persoane trebuie să fie considerate ca formând un anumit grup social", se precizează în actul normativ.

Conform Regulamentului, beneficiarii de protecție internațională vor avea dreptul să exercite o activitate salariată sau independentă, imediat după acordarea protecției, și vor beneficia de egalitate de tratament în raport cu resortisanții statului membru care le-a acordat protecție internațională în ce privește condițiile de încadrare în muncă, inclusiv vârsta minimă de încadrare în muncă și condițiile de muncă, remunerarea și concedierea, programul de lucru, concediul și zilele libere, precum și cerințele în materie de sănătate și siguranță la locul de muncă.

Totodată, migranții vor beneficia de libertatea de asociere și de afiliere, de posibilități de formare ocupațională pentru adulți, acțiunile de formare profesională, inclusiv cursuri de formare pentru perfecționarea competențelor, și experiența practică la locul de muncă, de acces la sistemul de învățământ general, precum și la perfecționare sau recalificare profesională. De asemenea, migranții vor avea acces la anumite prestații de asistență socială, cum ar fi sprijin pentru asigurarea unui venit minim, asistență în caz de boală sau sarcină, asistența parentală, inclusiv asistență pentru îngrijirea copiilor, ajutoare pentru locuință, precum și acces la asistență medicală.

loading...
PUTETI CITI SI...