Ce salariu are un europarlamentar și care sunt avantajele de care se va bucura în următorii 5 ani

Postat la: 09.06.2024 | Scris de: ZIUA NEWS

Ce salariu are un europarlamentar și care sunt avantajele de care se va bucura în următorii 5 ani

Dincolo de misiunea de reprezentare a cetăţenilor ţării lor, slujba de europarlamentar are şi unele avantaje pecuniare deloc de neglijat. Toţi deputaţii din Parlamentul European primesc acelaşi salariu.

Salariile sunt stabilite la 38,5 % din salariul de bază al unui judecător la CJUE (Curtea de Justiţie a UE), astfel cum se prevede în Statutul deputaţilor în Parlamentul European (articolul 10). În plus, există indemnizaţii fixe în funcţie de distanţa parcursă şi de durata călătoriei pentru a acoperi diverse cheltuieli de deplasare (taxe de autostradă, taxe pentru excesul de bagaje, taxe de rezervare etc.).

În exercitarea atribuţiilor lor, eurodeputaţii pot fi nevoiţi să se deplaseze atât în interiorul statului membru în care au fost aleşi, cât şi în afara acestuia. Pe durata exercitării mandatului lor, eurodeputaţii pot călători în afara locurilor de desfăşurare a activităţii PE din diferite motive legate de reprezentarea PE: în principal, în cadrul misiunilor de informare ale comisiilor, ale delegaţiilor comisiilor sau ale delegaţiilor oficiale în ţări terţe. Aceste deplasări sunt organizate în conformitate cu Regulamentul de procedură al PE şi cu normele Biroului. Cheltuielile de deplasare sunt acoperite de bugetul comisiei sau al delegaţiei care o organizează.

În plus, eurodeputaţii pot organiza deplasări în nume propriu pentru a îndeplini sarcini oficiale. Adesea, deputaţii trebuie să călătorească în statul membru în care au fost aleşi sau în afara acestuia pentru a-şi îndeplini sarcinile oficiale, dar şi în alte scopuri (de exemplu, pentru a participa la o conferinţă sau pentru a efectua o vizită de lucru). Pentru angajamentele eurodeputaţilor în statul membru în care au fost aleşi, Parlamentul rambursează cheltuielile de deplasare doar în limita unei sume anuale maxime, stabilită pentru fiecare ţară în parte.

Pentru angajamentele în străinătate - care nu ţin de reuniunile oficiale ale Parlamentului - deputaţii pot solicita rambursarea cheltuielilor de deplasare, de cazare şi aferente în alte ţări în limita unei sume anuale maxime de 4.886 EUR. Deputaţii europeni au dreptul la rambursarea a două treimi din cheltuielile lor medicale. În afară de proporţia rambursării, normele şi procedurile detaliate ale acestui sistem sunt similare celor care se aplică în cazul funcţionarilor publici ai UE.

Eurodeputaţii îşi aleg în mod liber asistenţii. Aceştia sunt remuneraţi dintr-o alocare bugetară stabilită de PE la 28.696 EUR pe lună (de la 1 iulie 2023). Toţi deputaţii au dreptul la aceeaşi sumă şi nu primesc ei înşişi fondurile. Nu pot angaja rude apropiate, iar asistenţii nu trebuie să desfăşoare activităţi care ar putea crea un conflict de interese. Deputaţii pot să angajeze mai multe tipuri de asistenţi.

Asistenţii acreditaţi, care îşi desfăşoară activitatea la Bruxelles (sau la Luxemburg/Strasbourg), depind în mod direct de administraţia Parlamentului. Deputaţii au dreptul să recruteze trei asistenţi acreditaţi, iar în anumite condiţii, chiar patru. Cel puţin 25% din bugetul alocat pentru asistenţa parlamentară este rezervat pentru asistenţii acreditaţi. Asistenţii locali asistă deputaţii în statul membru în care aceştia au fost aleşi.

Aceste contracte sunt administrate de către un agent de plată calificat care garantează respectarea dispoziţiilor privind securitatea socială şi regimul fiscal. Contractele asistenţilor locali sunt fie contracte de muncă, fie contracte de prestare de servicii. În cazul României, cuantumul maxim al remuneraţiilor pentru asistenţii locali (salariu brut pentru angajaţi sau onorarii fără luarea în calcul a TVA pentru prestatorii persoane fizice) nu poate depăşi, ca medie lunară, pentru un program de lucru cu normă întreagă, plafonul de 13.856 RON.

Stagiarii pot efectua un stagiu la sediile Parlamentului sau în statul membru în care deputatul a fost ales. Costul total pentru asistenţii locali şi pentru stagiari nu poate depăşi 75% din bugetul alocat pentru asistenţa parlamentară. Cheltuielile legate doar de prestatorii de servicii nu poate depăşi 25% din acest buget. Mai mulţi deputaţi pot constitui o grupare, pentru a recruta unul sau mai mulţi asistenţi acreditaţi sau angajaţi în statele membre. Aceştia trebuie să ajungă la un acord privind grila de repartiţie a costurilor. 

loading...
PUTETI CITI SI...