Un gunoi! Robert Negoiță planuieste un tun financiar de 120.000.000 de euro dat pensionarilor din sectorul 3

Postat la: 13.08.2018 14:01 | Scris de: ZIUA NEWS

Un gunoi! Robert Negoiță planuieste un tun financiar de 120.000.000 de euro dat pensionarilor din sectorul 3

Pensionarii l-au votat pe Robert Negoita in 2016, bucuroși că nu vor mai plăti gunoiul. Totul a fost o mega fraudă. In cele ce urmeaza va prezentam planul preluării frauduloase a salubrității sectorului 3.

Cum se stie, CGMB este autoritatea deliberativă care elaborează și stabilește strategiile unităților administrativ-teritoriale cu privire la funcționarea serviciilor de salubritate. În 2012, bugetul alocat salubrității la nivelul sectorului 3 era de 63 milioane lei. În prezent este cca 130 milioane lei. Mai mult decât dublu, mai mult decât fraudulos. Dar salubritatea pentru cetățeni nu a fost pe zero. A costat peste 120.000.000 euro în perioada 2012-2018.

1. Mâine, 14 august 2018, Consiliul Local S3 majoritar PSD+ALDE dorește înființarea unei Direcții Generale de Salubritate.
- Există deja un Serviciu Control Protecția Mediului și Salubritate - în subordinea Poliției Local sectorul 3
- 367 posturi noi pentru noua direcție înseamnă preluarea frauduloasă a operatorului de salubritate Rosal. Bugetarea salarială este uriașă, presiunea pe bugetul local este catastrofală. Fără licitație, fără respectarea pieței libere.
- CGMB a împuternicit CL sectorul 3 în privința înființării unui serviciu public de interes local de salubritate, amenajare și intreținere a zonelor verzi, cu personalitate juridică (HCGMB - nr. 469/26.07.2018)
În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare, "autoritățile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale elaboreaza si aproba strategiile locale cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului de salubrizare", deci Consiliul General al Municipiului București, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București fiind autorități deliberative ale unor subdiviziuni ale acestuia.

2. Contractele de salubritate încheiate de PMB au expirat. Autorităţile publice locale din Municipiul Bucureşti nu au organizat licitaţii pentru delegarea serviciului (în cazul sectoarelor 2, 3, 4 şi 6) ci au optat, în perioada 2004 - 2007, pentru prelungirea contractelor iniţiale prin acte adiţionale. Aceste intervenţii ale autorităţilor administraţiei publice locale au avut ca efect restrângerea, împiedicarea şi denaturarea concurenţei pe piaţa activităţilor specifice serviciului public de salubrizare de pe teritoriul Municipiului Bucureşti prin favorizarea agenţilor economici parte în respectivele contracte, intrând astfel sub incidenţa art.8 alin.(1) din Legea concurenţei. Punctul de vedere al Consiliului Concurenței.
- au fost încălcate prevederile art.9 alin. (1) din Legea concurenței nr. 21/1996 de către PMB și Primăria sectorului 3, urmare a prelungirii automată a contractului public de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 5066/11.11.1999 cu încă 5 ani.
În prezent, contractul de salubritate din sectorul 3 este ilegal, iar Negoiță a încheiat acte adiționale la contractul de salubritate din 1999 în mod ilegal.

3. Societatea SD3 Salubritate și Deszăpezire S3 SRL a primit o injecție de 40 milioane lei capital social în 31.10.2017 și de (HCL sector 3 nr 528/2018)
- în 31 iulie 2018 Negoiță Robert a propus și a obținut de la slugile politice din consiliu o nouă majorare de capital în valoare de 26 milioane lei.

4. Negoiță a efectuat plăți ilegale către ROSAL de 148 milioane lei. O catastrofă bugetară adusă locuitorilor sectorului 3, din ai căror bani se plătesc dobânzi uriașe pentru creditele de zeci de milioane de euro contractate de PSD + ALDE + PNL.