Un consilier il acuza pe Robert Negoita de ilegalitati grave si cere revocarea mai multor hotarari ale Consiliului Local Sector 3

Postat la: 05.12.2018 11:28 | Scris de: ZIUA NEWS

Un consilier il acuza pe Robert Negoita de ilegalitati grave si cere revocarea mai multor hotarari ale Consiliului Local Sector 3

Inocențiu Voinea, consilier local în cadrul Consiliului Local al Sectorului 3 al Municipiului București,a initiat o campanie prin care doreste sa fie revocate mai multe hotărâri ale Consiliului Local al sectorului administrat de Robert Negoită precum propria mosie, ilegal adoptate.

Inocentiu Voinea (in foto mai jos, alaturi de Violeta Vijulie, director la Institutului de Studii Populare) a organizat ieri o conferinta de presa, chiar in zona unui teren care a fost achizitionat de Robert Negoita prin Consiliu, cu bani publici, si care se doreste a fi transformat pentru interesele proprii ale clanului care conduce in acest moment Primaria Sectorului 3. Publicam mai jos care sunt hotararile de Consiliu incriminate de Inocentiu Voinea ca fiind ilegale:

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 București nr. 517/30.10.2018, privind acordrea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorihm Residential S3 SRL pentru împutericirea președintelui Consiliului de Administrație al societății Algorithm Construcții S3 SRL în vederea încheierii unui contract de vânzare -cumpărare cu societatea Administrare Active Sector 3 SRL și aprobarea încheierii între cele două societăți a contactului menționat;

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 București nr. 518/30.10.2018, privind aprobarea încheierii între societatea Administrare Active Sector 3 SRL și societatea Investiții Spații Verzi S3 SRL a unui contract de vânzare-cumpărare;

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 București nr. 524, privind acordarea unui mandat președintelui Consiliului de Administrație al societății Administrare Active Sector 3 SRL în vederea achiziționării unui teren intravilan în suprafață totală de 60.953 mp, amplasat în comuna Glina, județul Ilfov, și încheierea unui contract de novație cu societatea SD3 Salubritate și Deszătezire S3 SRL.

Toate acestea hotărâri - contestate si la Consiliul Local Sector 3 si la Prefectul Capitalei - care, deși vizează patrimoniul Sectorului 3, au fost adoptate cu 20, 19 respectiv 17 voturi și nu cu cel puțin 21 de voturi, cât reprezintă 2/3 din numărul consilierilor locali în funcție (31 de consilieri la data de 30.10.2018). "În fapt, la data de 30.10.2018, la convocarea făcută de primarul Sectorului 3, s-a întrunit, în ședință ordinară, Consiliul Local al Sectorului 3. La ședință, conform procesului verbal, publicat și pe site-ul Primăriei Sectorului 3, au participat 29 de consilieri dintr-un total de 31 de consilieri în funcție. Ordinea de zi a ședinței a fost suplimentată de două ori, respectivele proiecte devenite hotărâri aflându-se la punctele 11 și 12 din prima suplimentare, respectiv la punctul 3 din a doua suplimentare.", afirma Voinea.

În fundamentarea tuturor acestor 3 proiecte de hotărâri s-a făcut în mod greșit referire la Art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 și nu la Art. 45 alin. (3) din Legea invocată, cum 
s-ar fi impus, dat fiind faptul că vânzarea-cumpărarea de imobile (HCL 517 și HCL 518) și achiziționarea de terenuri (HCL 524) vizează patrimonial Sectorului." Interpretarea eronată a aparatului de specialitate al primarului și a primarului însuși, cum că tranzacțiile imobiliare făcute de societățile comerciale având ca asociat majoritar Consiliul Local (direct sau prin intermediul unor alte societăți) nu vizează patrimonial Sectorului, ci doar al acelor societăți constituite ca SRL-uri, face ca, în mod repetat, să fie încălcate prevederile Art. 45 alin. (3) din legea 215/2001 privind Administrația publică locală. Or resursele financiare prin care toate aceste societăți își măresc partrimoniul provin de la bugetul local al Sectorului 3, fie prin alocare punctuală, în vederea diferitelor achiziții, fie prin alocare bugetară pentru mărirea de capital.", mai spune consilierul local.

"În drept, ne susținem plângerea tocmai pe dispozițiile Art. 45 alin. (3) din legea 215/2001, dar și pe jurisprudența în materie, pe autoritatea lucrului judecat, respectiv pe decizia definitivă și irevocabilă a Curții de Apel București, care, dacă a stabilit că hotărârile privind înființarea societăților comerciale având ca asociat/acționar majoritar consiliile locale se iau cu 2/3 din votul consilierilor în funcție, a dat de înțeles și faptul că orice hotărâre privind patrimoniul acestor societăți este, de fapt, o hotărâre ce vizează patrimoniul comunității locale și , ca atare, trebuie luată cu 2/3 din votul consilierilor în funcție, ceea ce în cazul hotărârilor menționate nu s-a întâmplat.", incheie Inocentiu Voinea expunerea sa de motive.

loading...