Protagoniștii Celui de-al Treilea Război Mondial intr-o perspectivă biblica - asa cum a fost decriptata intr-o lucrare din 1994

Postat la: 31.10.2023 | Scris de: ZIUA NEWS

Protagoniștii Celui de-al Treilea Război Mondial intr-o perspectivă biblica - asa cum a fost decriptata intr-o lucrare din 1994

Scriitorul Cristian Negureanu, cunoscut in mediile ezoterice, decripta in 1994 folosind citate biblice cum ar putea sa izbucneasca un Al Treilea Razboi Mondial pe inaltimile de la Armaghedon (Har Meghido - Muntele Meghido din Israel). Prezentam in cele ce urmeaza premizele unei asemenea conflagratii, in viziunea autorului:

PROTAGONIŞTII CELUI DE AL TREILEA RĂZBOI MONDIAL

1. Ţări arabe şi africane. Biblia spune următoarele: Cuvintul Domnului, mi-a vorbit astfel: Fiul omului, întoarce-te cu faţa spre Gog, din ţara lui Magog, spre domnul Roşului, Meşecului şi Tubalului şi prooroceşte împotriva lui! Şi spune: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „lată, am necaz pe tine, Gog, domnul Roşului, Meşecului şi Tubalului! Te voi tîrî, îţi voi pune un cîrlig în fălci; te voi scoate, pe tine şi toată oastea ta, cai şi călăreţi, toţi îmbrăcaţi în chip strălucit, ceată mare de popor, care poartă scut şi pavăză, şi care toţi minuiesc sabia; împreună cu ei vor scoate pe cei din Persia, Etiopia şi Puth, toţi cu scut şi coif; Gomerul cu toate oştile lui, jara Togarmei, din fundul miază-noaptei, cu toate oştile sale, popoare multe împreună cu tine! Pregăteşte-te dar, fii gata, tu, cu toată mulțimea adunată în jurul tău! Fii căpetenia lor! După multe zile, vei fi în fruntea lor; în vremea de apoi, vei merge împotriva ţării, ai cărei locuitori, scăpaţi de sabie, vor fi strînşi dintre mai multe popoare, pe munţii lui Israel care multă vreme fuseseră pustii, dar, fiind scoşi din mijlocul popoarelor, vor fi toţi liniştiţi în locuinţele lor. lar tu te vei sui, vei înainta ca o furtună, vei fi ca un nor negru care va acoperi ţara, tu cu toate oştile tale, şi multe popoare cu tine. ...Vei înainta împotriva poporului Meu Israel, ca un nor, care va acoperi ţara. În zilele de apoi, te voi aduce împotriva ţării Mele ca să Mă cunoască neamurile cînd voi fi sfinţit în tine subt ochii lor, Gog:" Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Nu eşti tu acela despre care am vorbit odinioară, prin robii Mei prorocii lui Israel, care au prorocit atunci ani de zile, că te voi aduce împotriva lor ?" (Ezechiel 38: 1-9, 16-17).

Un bun cunoscător al profețiilor făcute de Ezechiel, şi de ceilalți profeţi evrei a fost Generalul Moshe Dayan, fostul comandant militar al Israelului care, în 1968 a declarat: următorul război nu va fi contra arabilor, ci contra ruşilor". Vom analiza în continuare, denumirile ce apar în aceste fragmente, căutînd să explic în ce zone geografice se află:

Gog a fost conducător al țării Magog. În Geneza 10: 2, Magóg, Meşec, Tubal şi Gomer sînt fiii lui lafet (unul din fiii lui Noe) care au întemeiat grupul nordic de naţiuni, Roş e considerat a fi Rusia, iar Meşec - Moscova sau Moscovi, pe numele ei vechi. Tubal e considerat a fi Tobolsk, un oraş în Siberia, sau un popor numit „,tiberieni" de pe ţărmul de est al Mării Negre. Se crede că Gomer ar fi fost cimerienii care au năvălit din nord, prin Caucaz, în zilele imperiului asirian şi au ocupat părţi din Asia Mică, fiind apoi alungați. Togarma se crede că ar fi Armenia. Oricare ar fi identitatea exactă a aces- tor popoare, Ezechiel spune despre ele că locuiesc în părţile cele mai îndepărtate ale nordului" şi nu există nici o îndoială că se referă la naţiuni ce locuiesc dincolo de Caucaz. O privire asupra unei hărţi ne va convinge că e vorba de acea parte a lumii cunoscută sub numele de U.R.S.S.. Extrem de importantă este afirmaţia lui Ezechiel că, „în vremea de apoi vei merge (Gog) împotriva ţării, ai cărei locuitori, scăpaţi de sabie, vor fi strînşi dintre mai multe popoare, pe munţii lui Israel, care multă vreme fuseseră pustii".

Concluziile sînt următoarele: Ezechiel se referă la nişte vremuri îndepărtate (,,vremea de apoi"), şi proroceşte împrăştierea evreilor printre popoare, pentru multă vreme, şi strîngerea lor din nou pe munţii lui Israel, după ce vor scăpa de sabie. Israelul şi-a proclamat independenţa la 14 mai 1948, la cîţiva ani după încheierea celui de al doilea război mondial, care a fost „sabia" lui Israel. Este evident, că Dumnezeu a vorbit prin Ezechiel, furnizîndu-i toate aceste informaţii. De asemenea, prin Ezechiel, Dumnezeu va atrage atenţia, cu 2600 de ani în urmă, asupra faptului că Rusia se va dezvolta foarte puternic din punct de vedere militar, precum şi asupra intenţiilor sale legate de Orientul Mijlociu, ştiut fiind faptul că Rusia a sprijinit în permanenţă din punct de vedere militar ţările arabe...

Persia este Iranul de azi. Este cunoscută ura Iranului fata de evrei şi legătura strînsă de prietenie cu fosta U.R.S.S., sau, cu popoarele musulmane din fostul imperiu. Foarte importantă, în perspectiva acestui conflict este amploarea pe care a luat-o fundamentalismul islamic al cărui promotor este Iranul. Din punct de vedere militar, este mai uşor pentru popoarele fostei U.R.S.S. să treacă spre Israel prin Iran, decit prin Turcia.

Etiopia este traducerea cuvîntului evreu cusch. Cusch a fost fiul lui Cham, unul din copiii lui Noe. Istoricii consideră că toate popoarele de culoare ale Africii au ca strămoş pe Cusch. Concluzia este următoarea: o serie de țări africane se vor alia cu arabii şi popoarele fostei U.R.S.S. pentru a invada Israelul. Puth este Libia de azi. Puth a fost şi el unul dintre fiii lui Cham. Urmaşii lui au întemeiat națiunile arabe din Africa de Nord (Libia, Algeria, Tunisia, Maroc). Prima colonie a lui Puth a fost numită Libia de istoricii vechi, Josephus şi Pliniu.

Togarma. Despre acest teritoriu amintit de Ezechiel, istoricii consideră a reprezenta teritorii din Asia sovietică, Turkmenistanul şi alte popoare ale Rusiei orientale printre care şi Kazahstanul. Spun aceasta deoarece este cunoscută pasiunea cazacilor pentru creşterea cailor (caii şi călăreţii amintiţi de
Ezechiel). Unii strategi militari consideră că la o invazie a Orientului Mijlociu ar fi necesară şi cavaleria, deoarece pe terenurile muntoase şi accidentate, aceasta ar reprezenta un mijloc rapid de a aduce trupele în zona de luptă. Faptul că Dumnezeu, prin Ezechiel, vorbeşte atît de Rusia cît şi de alte popoare ale fostului U.R.S.S. mă fac să cred că, în preajma acestui război s-ar putea produce o refacere a acestui imperiu sub conducerea unui regim militar.

2. Rolul Pieței Comune şi al S.U.A. Cred că, în cazul în care tratatul de pace pentru Orientul Mijlociu va fi, aşa cum am spus, spulberat, iar Israelul atacat de coaliţia sus amintită (cu atît mai mult dacă U.R.S.S. se va reface) S.U.A. şi Ţările Pietei Comune vor lua poziţie împotriva tendinţelor expansioniste ale acestei coaliţii, care nu se va limita doar la atacarea Israelului.

3. China. Despre această ţară şi popoarele asiatice cu care s-ar putea coaliza sînt scrise următoarele: Și apa lui a secat (Eufrat), ca să fie pregătită calea împăraţilor, care au să vină din Răsărit". (Apocalipsă 16:12). Impărații din Răsărit" reprezintă deci a treia forţă militară care va apare în lume în paralel cu celelalte descrise, şi anume: Puterea de Nord care am văzut că ar fi U.R.S.S., Puterea de Sud (Egiptul şi Alianța arabo-africană) pe de o parte, şi S.U.A. şi Piaţa Comună pe de altă parte.

Menţionarea Eufratului e un indiciu strategic important legat de această confederaţie (China şi alte state asiatice). De remarcat tendinţa actuală de apropiere între China, Japonia, Coreea. Israelul, prin eventuala semnare a tratatului de pace pentru Orientul Mijlociu se va crede la adăpost, fiind sub protecţia S.U.A. În această ţară este locul unde se vor desfăşura cela mai grozave lupte din istoria omenirii şi anume la Meghido (Armaghedon). Să vedem ce spune Biblia despre aceste forţe militare: „Acestea sînt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite, şi care se duc la împăraţii pămîntului întreg ca să-i strîngă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic". (Apocalipsa 16: 14).

„Duhurile de draci" am văzut că reprezintă acele inteligenţe puse în slujba răului, îngerii răzvrătiţi din Cartea lui Enoh care, după ce au amăgit pe oameni în fel şi chip, acum, prin conducătorii politici ai statelor amintite pe care îi pot influenţa telepatic, îi vor tîrî în cel mai sîngeros război din istoria omenirii". „Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreieşte se cheamă Armaghedon". (Apocalipsa 16: 16).

După prezentarea ,,actorilor", voi încerca să schiţez cîteva din etapele acestui război, după datele furnizate de Biblie: Debutul lui va fi, aşa cum am spus, prin agravarea crizei din Orientul Mijlociu, chiar dacă va fi semnat un tratat de pace. La aceasta vor contribui atît naţionaliştii evrei cît şi fundamentaliştii islamici, care, vor găsi destule motive pentru a-l încălca, pentru că acesta va fi un tratat forţat, impus de Anticristul Politic, S.U.A., tratat care nu are nimic de-a face cu planurile lui Dumnezeu legate de poporul Său şi omenire în general. Reamintesc că, acest tratat va fi semnat între evreii ce doresc pace contra teritorii" şi arabii moderaţi. Un rol asemănător îl vor juca şi conflictele interetnice, religioase, din diferite zone firbinţi ale lumii.

Cristian Negureanu
A Treia Conflagratie Mondială, Colectia "Lumi Paralele", Editura Miracol, 1994, Paginile 111-115

loading...
PUTETI CITI SI...