Chichițele juridice care l-au salvat pe directorul din CNAIR de la o faptă clară de luare de mită cu banii pe masă

Postat la: 21.05.2024 | Scris de: ZIUA NEWS

Chichițele juridice care l-au salvat pe directorul din CNAIR de la o faptă clară de luare de mită cu banii pe masă

Directorul CNAIR Florea Dascălu, achitat de magistratul tribunalului Arad Carmen Nicoleta Boșca Matiș, a întors la 180 de grade în instanță declarația de suspect dată la DNA în care recunoștea toate faptele după prinderea sa în flagrant delict, iar achitarea sa pentru fapta de luare de mită peste 12.000 de lei a survenit și urmare eliminării de către judecător a întregii plaje probatorii tehnice pentru această acuzație în baza unei hotărâri prealabile a ICCJ.

Autorul acestui material va prezenta detaliat motivarea în baza căreia directorul din CNAIR care „încasa„ drept mită bani și partide de vânătoare de la un afacerist zonal a fost achitat pentru această faptă, dar condamnat pentru trafic de influență la o pedeapsă cu executare de trei ani și șase luni.

Astfel, se arată în documentul magistratului, directorul din CNAIR Florea Dascălu a fost dat pe mâna judecătorilor pentru trafic de influență, în formă continuată (7 acte materiale, unul dintre ele fiind cu aplicarea art. 308 Cod penal), luare de mită şi permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite (5 acte materiale).

Prin rechizitoriul remediat la data de 26 mai 2023, notează judecătorul, urmare a celor dispuse prin încheierea penală din 22.02.2023 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Arad s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului Dascălu Florea pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de influență, în formă continuată, prevăzută de art. 291 Cod penal raportat la art. 6 din legea din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (7 acte materiale, unul dintre ele fiind cu aplicarea art. 308 Cod penal), luare de mită, prevăzută de art. 289 alin. l Cod penal raportat la art. 6 din legea din Legea 78/2000 şi permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, prevăzută de art. 12 alin.l lit. b, teza 2 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin.l Cod penal (5 acte materiale).

„În fapt, s-a reţinut că, inculpatul Dascălu Florea, în perioada 07.05.2022 - 22.10.2022, în 7 (șapte) rânduri, la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiași rezoluții infracționale, în schimbul primirii pentru sine de bani și alte foloase, toate în valoare totală de 37060 lei, și-a exercitat influența pe care o avea asupra unor funcționari publici (în 6 situații) și privați (într-o singură situație) și a promis (promisiuni materializate ulterior) că îi va determina pe aceștia să îndeplinească acte ce intrau în îndatoririle lor de serviciu, pentru sprijinirea activității comerciale a SC Tredeco Holding SRL, societate comercială administrată de către martorul Cosma Marius Iosif. Astfel inculpatul Dascălu Florea a primit de la martorul Cosma Marius Iosif, în data de 07.05.2022 suma de 10.000 lei și foloase necuvenite (costuri partidă vânătoare) în cuantum de 2060 lei, în data de 12.07.2022 suma de 10.000 lei, iar în data de 22.10.2022 suma de 10.000 lei și foloase necuvenite (costuri partidă vânătoare) în cuantum de 5000 lei, iar în schimb inculpatul Dascălu Florea și-a traficat influența pe care o avea asupra următorilor funcționari:

- asupra funcționarului public Cecan Eugen, director al DRDP Cluj căruia, în data de 06.05.2022, cât și în data de 12.07.2022, i-a solicitat să-i acorde societății SC Tredeco Holding SRL, a martorului Cosma Marius Iosif, lucrări de estetică rutieră, numitul Cecan Eugen conformându-se și promițând că îi va da lucrări în plus respectivei societăți; de asemenea aceluiași funcționar, la data de 22.10.2022 i-a solicitat și introducerea, începând cu 01 noiembrie, în baze a mașinilor care asigură deszăpezirea, aparținând SC Tredeco Holding SRL, administrată de către martorul Cosma Marius Iosif.

- asupra funcționarului public Pordea Nicoleta, director al DRDP Timișoara, căreia, în data de 07.05.2022, pentru ca apoi și în data de 12.07.2022, i-a cerut să acorde lucrări de estetică rutieră către SC Tredeco Holding SRL, societate administrată de către martorul Cosma Marius Iosif, sus numita fiind de acord cu solicitarea .

- asupra funcționarului public Dinu Daniel Augustin, director al DRDP București, căruia, în data de 22.10.2022, i-a cerut încheierea unui subcontract de deszăpezire de pe autostrada A3 București - Ploiești, în favoarea SC Tredeco Holding SRL, societate administrată de către martorul Cosma Marius Iosif.

- asupra unui funcționar privat din cadrul SC Tirrena Scavi, căci la data de 06.05.2022 el promite că va interveni pe lângă numitul Bogdan Mezei, angajat al SC Tirrena Scavi cu scopul ca această societate să plătească unele facturi restante către SC Tredeco Holding SRL, societate administrată de către martorul Cosma Marius Iosif, pentru ca ulterior, la data de 13.05.2022, prin intermediul numitei Nuncă Otilia Florentina, director al Direcției de implementare proiecte din cadrul CNAIR, să și materializeze promisiunea.

S-a arătat că, infracțiunea de trafic de influență se consumă în momentul în care autorul promite că-și va exercita influența asupra funcționarului, chiar dacă această influență nu este exercitată apoi în mod concret. In cazul de față, inculpatul Dascălu Florea, în fiecare dintre cele 7 situații când a comis acte materiale ale infracțiunii de trafic de influență, nu numai ca a promis intervenția sa asupra unui funcționar, ci a și intervenit efectiv ulterior, materializând astfel promisiunea făcută în schimbul primirii banilor.

S-a reţinut, de asemenea, că inculpatul Dascălu Florea, în data de 07.05.2022 i-a promis martorului Cosma Marius Iosif, iar ulterior, la diferite intervale de timp, începând cu data de 10.05.2022 şi până în data de 12.09.2022, în 5 ocazii diferite, dar, de fiecare dată, în realizarea unei rezoluții infracționale unice, i-a pus la dispoziție martorului informații nedestinate publicității legate de documentele cuprinse în caietul de sarcini aferent unor licitații viitoare referitoare la atribuirea unor acorduri - cadru, pe 4 ani, pentru activități de estetică rutieră, în scopul de a-1 ajuta pe acesta să câștige acele licitații și implicit să dobândească sume de bani, prin crearea unui avantaj față de alți posibili participanți, în condițiile în care martorul a luat cunoștință de cerințele din caietul de sarcini înainte ca acesta să fie făcut public de către autoritatea contractantă în sistemul electronic de achiziții publice (SEAP/SICAP)", se arată în documentul de la dosar.

Anchetatorii DNA au arătat că inculpatul Dascălu Florea a comis următoarele acte materiale ale infracțiunii prev. de art. 12 alin.l lit. b, teza 2 din Legea 78/2000:

- în data de 10.05.2022 a trimis către martorul Cosma Marius Iosif, prin intermediul aplicației WhatsApp documentul intitulat ''Prețuri unitare pentru întreținerea curentă pe timp de vară", prețuri unitare stabilite în cadrul unei ședințe desfășurate la sediul CNAIR în perioada 05-06.05.2022;

- în data de 11.05.2022, inculpatul a transmis martorului Cosma Marius Iosif, tot prin intermediul aplicației WhatsApp, documentul intitulat ''DRDP Timișoara - situația lucrărilor" ;

- în data de 03.06.2022, i-a transmis martorului Cosma Marius Iosif, prin intermediul aplicației WhatsApp, 5 documente electronice, denumite ''centralizatorul cantitativ al lucrărilor de estetică rutieră și scurgerea apelor" pentru SDN Deva, Caransebeș, Arad, Cunța - Ilia și Ilia - Remetea ;

- în data de 20.06.2022 inculpatul a transmis martorului Cosma Marius Iosif, prin intermediul aplicației WhatsApp, modelul caietului de sarcini pentru atribuirea acordului cadru pentru estetică rutieră, anul I-IV, avizat de CNAIR în data de 27.05.2022, care cuprinde și prețurile unitare pentru diferitele lucrări și descrierea lor, precum și listele cu cantitățile de lucrări pe diverse categorii de lucrări, prin intermediul aplicației WhatsApp, documente ce conțin listele cu cantitățile de lucrări pe secțiile din cadrul DRDP Brașov și DRDP Craiova.

S-a menţionat că în cauză infracțiunea a fost comisă de către inculpat în scopul obținerii de bani pentru altul, adică pentru martorul Cosma Marius Iosif, prin valorificarea de către martor a informațiilor nedestinate publicității la care inculpatul i-a permis în mod nelegal accesul.

S-a arătat că, inculpatul Dascălu Florea a săvârșit și infracțiunea de luare de mită, deoarece în data de 07.05.2022, el a primit, de la martorul Cosma Marius Iosif, suma de 12060 lei - formată din bani și un folos necuvenit, arătată mai sus, (în contul căreia a efectuat si actele materiale ale traficului de influentă din datele de 06.05.2022 - 07.05.2022), sumă primită în legătură cu îndeplinirea unui act contrar îndatoririlor sale de serviciu, anume promisiunea că va pune la dispoziția martorului mai multe date nedestinate publicității, în condițiile în care fișa postului ocupat de inculpat în cadrul CNAIR, prevede, printre atribuțiile postului, și pe aceea de a asigura păstrarea secretului de serviciu sau după caz, confidențialitatea informațiilor și activităților desfășurate în cadrul CNAIR, pe toată durata contractului de muncă.

S-a susţinut că, infracțiunea de luare de mită se consumă în momentul primirii banilor și/sau foloaselor necuvenite, în legătură cu îndeplinirea unui act contrar atribuțiilor de serviciu. Astfel, inculpatul Dascălu Florea a comis infracțiunea de luare de mită atunci când a primit, de la martorul Cosma Marius Iosif, suma de 12060 lei - formată din bani și un folos necuvenit, sumă primită în legătură cu îndeplinirea unui act contrar îndatoririlor sale de serviciu, anume promisiunea că va pune la dispoziția martorului mai multe date nedestinate publicității. Prin urmare, pentru consumarea infracțiunii de luare de mită este suficientă primirea unei sume de bani în legătură cu îndeplinirea unui act contrar îndatoririlor de serviciu, fără a fi necesară și îndeplinirea efectivă a actului contrar, sintagma "în legătură" însemnând că nu este necesară realizarea efectivă a actului contrar pentru care s-au primit banii pentru a fi comisă infracțiunea de luare de mită în formă sa consumată.

S-a menţionat în rechizitoriu că, dacă se și realizează actul contrar îndatoririlor de serviciu, pentru care inculpatul a primit banii, în cauză vom mai avea săvârșită o infracțiune, cele două infracțiuni urmând a fi în concurs real.

Astfel, în cazul din speța de față, infracțiunea de luare de mită este în concurs real cu infracțiunea de permitere a accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii pentru sine de bani și alte foloase necuvenite, căci cea de-a doua infracțiune este practic modalitatea prin care s-a realizat prima infracțiune; există concurs real de infracțiuni și atunci când una dintre infracțiuni a fost comisă pentru săvârșirea altei infracțiuni, ori tocmai această situație a concursului de infracțiuni se regăsește în prezenta speță, în sensul că pentru a realiza urmarea infracțiunii de luare de mită - îndeplinirea actului contrar atribuțiilor de serviciu inculpatul DASCĂLU FLOREA a înmânat datele nedestinate publicității martorului Cosma Marius Iosif, comițând, în concurs, ambele infracțiuni.

Obiectele juridice protejate de cele două norme de incriminare sunt și ele diferite, căci luarea de mită protejează corectitudinea, legalitatea desfășurării atribuțiilor de serviciu, iar cealaltă infracțiune luată în discuție protejează valorile sociale privitoare la integritatea unor informații nepublice, în scopul păstrării șanselor de egalitate a participanților la o achiziție publică.

De asemenea momentul consumării celor două infracțiuni este diferit, pentru că prima infracțiune se consumă în momentul primirii banilor și foloaselor necuvenite, în legătură cu îndeplinirea unui act contrar atribuțiilor de serviciu, iar cea de-a doua infracțiune se consumă atunci când informațiile nedestinate publicității sunt efectiv puse la dispoziția unor persoane neautorizate. In plus, în această speță, în cazul infracțiunii de luare de mită, banii și folosul necuvenit sunt pentru sine, adică pentru inculpat, iar infracțiunea de permitere a accesului unor persoane neautorizate la informații ce nu sunt destinate publicității este comisă de inculpat în scopul obținerii pentru altul de bani sau alte foloase, adică pentru martorul Cosma Marius Iosif, pe care îl ajută să câștige licitații și implicit să dobândească sume de bani.

Pe parcursul urmăririi penale, scrie același judecător în motivarea sa, inculpatul Florea Dascălu „a avut o atitudine de cooperare parțială cu organele de urmărire penală, declarațiile sale fiind în sensul recunoașterii în parte a infracțiunilor comise".

„Astfel, în declaraţia în calitate de suspect, la data de 22 octombrie 2022, acesta a arătat că, recunoaşte învinuirile aduse, arătând că, l-a sunat, de două ori (în 6.05.şi 12.07 2022), pe numitul Cecan Eugen - director DRDP Cluj, pentru a-i solicita să-i dea cantităţi de lucru, tăiat iarbă în cadrul contractului cadru pe care îl avea Cosma Marius în calitate de administrator SC Tredeco Holding SRL, a sunat de două ori (7.05 şi 12.07.2022), pe numita Pordea Nicoleta - director DRDP Timişoara şi i--a cerut să acorde lucrări de estetică rutieră către SC Tredeco Holding SRL, societate administrată de Cosma Marius, întrucât a văzut că iarba trebuie tăiată şi pe numitul Dinu Daniel Augustin - DRDP Bucureşti, l-a sunat în 22.10.2022, pentru a-i cere încheierea unui contract subsecvent de deszăpezire pe autostrada A3 Bucureşti - Ploieşti, în favoarea SC Tredeco Holding SRL - societate administrată de Cosma Marius şi a sunat un funcţionar privat din cadrul SC Tirrena Scavi în data de 13 mai 2022, cu scopul ca această societate să plătească unele facturi restante către SC Tredeco Holding SRL, societate administrată de Cosma Marius. În continuare, suspectul a precizat că a trimis numitului Cosma Marius documentele enumerate, afirmând că nu ştia că are interdicţia de a divulga aceste date nedestinate publicităţii, ştiind că sunt pentru licitaţiile care se vor organiza. În ceea ce priveşte sumele de bani, acesta a arătat că nu îşi aminteşte să fi primit bani, iar referitor la cheltuielile generate de partidele de vânătoare din 7.05 şi 22.10.2022, a declarat că nu au fost plătite de către el, crede că au fost plătite de Cosma Marius".

În declaraţia de inculpat din 23 octombrie 2022, acesta a menţinut declaraţia dată în calitate de suspect şi a precizat că, actele pe care le-a pus la dispoziţia numitului Cosma Marius, nu sunt publicate pe niciunde, deci nu sunt accesibile publicului, nu este sigur, dacă preţurile unitare sunt publicate odată cu anunţul de licitaţie, întrucât nu lucrează în Direcţia de achiziţii din cadrul CNAIR.

Cu ocazia soluţionării propunerii de arestare preventivă, la data de 23 octombrie 2022, în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Timiş (încheierea penală nr. 150/DL din Camera de consiliu din 23.10.2022), inculpatul Dascălu Florea s-a prevalat de dreptul la tăcere.

În faţa instanţei, în data de 1 aprilie 2024, inculpatul nu a recunoscut acuzaţiile aduse. A arătat că, în 6.05. şi respectiv 12.07. 2022 l-a sunat pe martorul Cecan Eugen, pentru a-i solicita să-i dea cantităţi de tăiat iarbă la SC Tredeco, întrucât era necesară, având reclamaţii, referitor la cosirea vegetaţiei şi societatea avea încheiate 7 acorduri cadru încheiate, solicitare care era legală, întemeiată pe prevederile ROF şi justificată de atribuţiile sale. De asemenea, a arătat că l-a sunat pe acest martor în 22.10.2022, pentru a-i solicita introducerea utilajelor SC Tredeco, care avea contract semnat, pentru activitatea de deszăpezire, potrivit normativului AND nr.525/2013, care era obligatoriu, introducerea utilajelor se făcea la 20 octombrie, inculpatul fiind coordonatorul naţional al acestei activităţi.
Inculpatul a precizat că în 7.05. şi 12.07.2022 a sunat-o pe martora Pordea Nicoleta, întrucât aflându-se în zona Timişoara şi Arad, la vânătoare, a observat, că pe acostament, iarba nu este cosită şi pentru că SC Tredeco avea semnate contracte cadru pentru ambele judeţe, i-a solicitat ca societatea să-şi realizeze obiectul de activitate.

A arătat că în 22.10. 2022 l-a sunat pe martorul Dinu, pentru a-l întreba dacă este semnat contractul subsecvent la acordul cadru nr. 419 încheiat cu SC Tredeco pentru deszăpezirea Autostrăzii A3 Bucureşti -Ploieşti, întrebare justificată de Normativul 525/2013, solicitare justificată de atribuţiile din fişa postului. Nu a sunat nici o persoană de la SC Tirrena Scavi.

În ceea ce priveşte acuzaţia de furnizare de documente către martorul Cosma, inculpatul a precizat că, în conformitate cu Legea nr. 98/2016, nu se prevede în mod clar că listele de cantităţi, preţurile unitare şi descrierea de preţuri sunt confidenţiale.

Referitor la partidele de vânătoare inculpatul a afirmat că nu a plătit, dacă i s-ar fi solicitat ar fi plătit, a fost invitat, susţinând „... eu dacă invit o persoană la mine acasă, nu îi cer să achite costurile, eu suport cheltuielile".

În continuare, inculpatul a declarat că nu a cerut şi nici un a primit niciodată bani de la martorul Cosma, pentru a-i da lucrări sau pentru favoriza SC Tredeco în legătură cu licitaţiile la care acesta a participat, niciodată nu i-a făcut vreo promisiunea sau insinuat măcar vreo promisiune legate de licitaţiile la care participa.

Inculpatul a precizat că nu menţine declaraţia dată în calitate de suspect ( a dat-o la sugestia procurorului şi avocatului din oficiu, spunându-i-se că dacă va da o declaraţie mulţumitoare nu va fi arestat) şi declaraţia de inculpat, menţine doar declaraţia dată în faţa instanţei.

De asemenea, şi-a exprimat acordul de a presta muncă neremunerată în folosul comunităţii.

Probele esențiale care dovedeau în clar luarea de mită de care a fost acuzat Florea Dascălu se regăseau în două mandate tehnice ce conțineau transcrieri ale unor discuții purtate între colaboratorul cu identitate reală al DNA, omul de afaceri care îl „sponsoriza„ pe oficial pentru „beneficii„ și director.

Judecătorul de la Tribunalul Arad a eliminat integral forța probantă a acestor două documente pentru că magistratul de drepturi și libertăți care a încuviințat DNA cererea de supraveghere tehnică nu ar fi cunoscut că această supraveghere urmează să fie făcută de către colaborator și nu de către ofițerii specializați ai DNA.

„Din analiza încheierilor sus-menționate, instanța constată faptul că, la momentul pronunțării acestora, așa cum s-a arătat și anterior, judecătorul de drepturi și libertăți nu a cunoscut faptul că supravegherea audio, video sau prin fotografiere a inculpatului Dascălu Florea se va realiza prin folosirea de martorul Cosma Marius a unor dispozitive tehnice speciale de înregistrare.

Astfel, judecătorul nu a avut posibilitatea să analizeze legalitatea, proporționalitatea și oportunitatea efectuării de fotografii, înregistrări video sau audio de către aceasta, personal și nu de către organele de urmărire penală, cerință imperativă prin raportare la nivelul ridicat de ingerință în viața privată pe care utilizarea acestei metode de supraveghere îl implică, în acord cu Decizia nr. 64/2023 a ICCJ", notează magistratul Matiș în motivarea de la dosar.

Tribunalul Arad l-a condamnat la trei ani şi şase luni de luni de închisoare pentru trafic de influenţă pe Florea Dascălu, fost director al Direcţiei de Întreţinere Drumuri Naţionale şi Autostrăzi din cadrul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), trimis în judecată de DNA într-un dosar în care era acuzat şi de luare de mită, infracţiune pentru care a fost însă achitat
Potrivit sentinţei pronunţate luni, Florea Dascălu, care nu avea antecedente penale, a fost condamnat la trei ani închisoare pentru trafic de influenţă în formă continuată (două acte materiale) şi la un an şi jumătate de închisoare pentru infracţiunea de "permiterea accesului unor persoane neautorizate la informaţii ce nu sunt destinate publicităţii, în scopul obţinerii pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, în formă continuată".

Instanţa l-a achitat pe inculpat pentru infracţiunea de luare de mită.

Complementar, instanţa a decis ca lui Dascălu să-i fie interzise anumite drepturi timp de trei ani, respectiv de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa funcţia de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii, după executarea pedepsei închisori, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate.

Sentinţa arată că s-a dispus şi ridicarea măsurii asigurătorii a sechestrului cu privire la suma de 27.060 lei depusă de inculpat la o bancă în 26 octombrie 2022. Totodată, Dascălu este obligat să plătească statului suma de 8000 lei cheltuieli judiciare.

Prin contopirea pedepselor, s-a stabilit pedeapsa cea mai grea, de trei ani închisoare, la care s-a adăugat sporul de şase luni închisoare (1/3 din totalul celeilalte pedepse de 1 an şi 6 luni închisoare), urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de trei ani şi şase luni de închisoare, în regim de detenţie.

loading...
PUTETI CITI SI...