Care sunt etapele pe care trebuie să le faci înainte de a începe construirea casei?

Postat la: 05.07.2022 | Scris de: ZIUA NEWS

Care sunt etapele pe care trebuie să le faci înainte de a începe construirea casei?

O înțelegere cât mai detaliată a pașilor pe care îi ai de urmat înainte să pornești construcția casei te feresc de timp și nervi pierduți cu blocajele sistemelor online sau cu drumuri la ghișee, ușurându-ți munca până la realizarea propriuzisă a casei.

 Obținerea actelor necesare pentru demararea lucrării constituie primul pas în realizarea casei mult dorite:

 • Certificatul de Urbanism,

 • Studiul Geotehnic,

 • Proiectul Tehnic al Construcției (PTC),

 • Avizele și Acordurile de Amplasament pentru utilități,

 • Autorizația de Construcție.

Certificatul de urbanism este un document care cuprinde informații privind caracteristicile construcțiilor ce pot fi realizate pe un teren anume și documentele necesare pentru construire.

Acesta este emis de câtre biroul de Urbanism al localității în aria căreia se află terenul pe care va fi amplasată construcția.

Actele necesare pentru obținerea certificatului sunt:

 • Actul de proprietate,

 • Planuri cadastrale și topografice vizate la Oficiul de Cadastru,

 • Cerere tip,

 • Dovada plații taxei de eliberare a Certificatului de Urbanism.

Studiul Geotehnic reprezintă o analiză cât mai exactă a fiecărui strat al fundației, deoarece construirea pe un teren neavizat poate duce la pagube materiale și umane.

Obținearea studiului Geo nu este musai în cazul construcțiilor de importanță redusă din zona rurală, dar este recomandată pentru siguranță.

Proiectul Tehnic al Construcției este obligatoriu ca să obții Autorizația de Construire.

Avizele și Acordurile de Amplasament se solicită de la: Apele Române, Inspectoratul de Stat pentru Construcții, Combaterea și Prevenirea Incendiilor, Mediu, Sănătatea Publică, Rețeaua de Telefonie, Protecția Civilă și deținătorii de rețele și utilități (apă, canalizare, salubritate, curent electric, gaz, etc.)

Dacă avizele nu se regăsesc în număr complet este interzisă eliberarea autorizației de construire, acestea sunt eliberate numai de instituții specializate precizate mai sus. 

Actele necesare pentru eliberarea acordurilor și avizelor trebuie să cuprindă:

 • Dovada Achitării Taxei pentru Eliberarea Avizului de Amplasament

 • Fișă Tehnică de Mediu,

 • Planul de Încadrare în Zonă (două copii),

 • Planul de Situație (două copii),

 • Copie a Certificatului de Urbanism,

 • Documente care dovedesc dreptul de folosință a terenului

 • Cerere. 

Partea grea începe odată cu obținerea Autorizației de Construire.

Prin intermediul acesteia este avizat proiectul și dreptul de începere a lucrării. Autorizația de Construire se solicită la Biroul de Urbanism din cadrul Primăriei.

Actele necesare sunt:

 • O copie legalizată a documentelor care dovedesc dreptul de proprietate;

 • Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcție (referatul de verificare a rezistenței clădirii semnat și verificat în original) - 2 exemplare;

 • O copie a Certificatului de Urbanism ;

 • Avizele și Acordurile de Amplasament specificate în Certificatul de Urbanism

 • Dovada achitării taxei pentru eliberarea Autorizației de Construire

 • Cerere tip pentru emiterea autorizației de construire

TRIFU Imobiliare - agenție imobiliară Alba Iulia, oferim servicii și consultanță imobiliară de cea mai înaltă calitate, personalizăm serviciile în concordanță cu nevoile clientului.

Gama noastră cuprinde oferte și servicii imobiliare, închirieri și vânzări apartamente, garsoniere, case, terenuri, pensiuni, vile, spații comerciale, spații birouri, spații industriale, ansambluri rezidențiale, etc.

Suntem singura agenție din județul Alba care îți pune la dispoziție propriul jurist.

Acordăm importanță fiecărui detaliu în procesul de vânzare. Oricare posibil client este tratat cu seriozitate și suntem implicați totali în prezentarea proprietăților.

Închirierea sau vânzarea unui imobil implică multe aspecte importante, de care dacă nu ții cont, s-ar putea să nu tranzacționezi proprietatea în timpul dorit.

Aceste aspecte sunt: telefoanele din partea clienților, organizarea vizitelor, poziționarea corectă a prețului, promovarea corespunzătoare, fotografii profesionale, etc. Noi te scăpăm de toate aceste bătăi de cap.

loading...