Iohannis tace ca mortu': O nouă ședință a JAI și Subiectul aderării României la Schengen lipsește totalmente!

Postat la: 27.02.2023 | Scris de: ZIUA NEWS

Iohannis tace ca mortu': O nouă ședință a JAI și Subiectul aderării României la Schengen lipsește totalmente!

Observația președintelui României este și rămâne, ghinion, perfect valabilă: demersul diplomatic și politic al României pentru aderarea la Spațiul Schengen este un eșec , în general un eșec răsunător și, iată, sunt toate datele ca așa să stea lucrurile și în continuare.

Iată și programul provizoriu, tradus în limba română pentru a fi mai ușor de lecturat de politicienii noștri:

„Consiliul Uniunii Europene
Secretariatul General
CONVOCARE ȘI ORDINE DE ZI PROVIZORIE
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
(Justiție și Afaceri Interne) Clădirea Europa, Bruxelles 9 și 10 martie 2023 (9.30, 10.00)
Format 1+3 (+2 în sala de audiție)
JOI, 9 MARTIE 2023 (ORA 9.30) AFACERI INTERNE
Adoptarea ordinii de zi
(posibil) Aprobarea punctelor „A"
1. a) Lista fără caracter legislativ
2. b) Lista cu caracter legislativ [Deliberare publică în temeiul articolului 16 alineatul (8) din Tratatul privind Uniunea Europeană]
Bruxelles, 22 februarie 2023
CM 1760/23 OJ CONS JAI COMIX
GUVERNANȚA POLITICĂ A SPAȚIULUI SCHENGEN („CONSILIUL SCHENGEN") Activități fără caracter legislativ
Situația generală a spațiului Schengen:
1. a) Funcționarea spațiului Schengen
Situația actuală
2. b) Viitorul politicii în domeniul vizelor
Schimb de opinii
Intrarea în funcțiune a SIS consolidat
Situația actuală
CM 1760/23 1
Implementarea interoperabilității
Schimb de opinii
Diverse
Diverse Propuneri legislative actuale Informare din partea președinției
Activități fără caracter legislativ
Agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei1: Dialogul privind securitatea internă și cooperarea în domeniul justiției și afacerilor interne/politicii de securitate și apărare comune Schimb de opinii
Azilul și migrația: dimensiunea externă și cea internă23 Schimb de opinii
Diverse
Centrul de sprijin al UE pentru securitatea internă și gestionarea frontierelor în Moldova
Informare din partea Comisiei
ALTE ASPECTE LEGATE DE AFACERILE INTERNE
Deliberări legislative [Deliberare publică în temeiul articolului 16 alineatul (8) din Tratatul privind Uniunea Europeană]
Agențiile UE Europol și Frontex sunt invitate la acest punct. Cu titlu de excepție, în prezența statelor asociate spațiului Schengen. Agențiile UE Frontex și EUAA sunt invitate la acest punct.
CM 1760/23 2
VINERI, 10 MARTIE 2023 (ORA 10.00)
JUSTIȚIE
Deliberări legislative [Deliberare publică în temeiul articolului 16 alineatul (8) din Tratatul privind Uniunea Europeană]
Directiva privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor pentru încălcarea măsurilor restrictive ale Uniunii Raport intermediar
Directiva privind recuperarea și confiscarea activelor Raport intermediar
Diverse Propuneri legislative actuale Informare din partea președinției
Activități fără caracter legislativ
Obstacole în calea accesului la justiție și modalități de depășire a acestora
Schimb de opinii
Concluzii privind Carta drepturilor fundamentale a UE și spațiul civic4 Aprobare Schimb de opinii
Combaterea rasismului și a antisemitismului: pașii următori4 Schimb de opinii
Răspunsuri judiciare și lupta împotriva impunității în ceea ce privește crimele săvârșite în legătură cu agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei5 Situația actuală
Diverse
1. a) Privarea de libertate sau restrângerea libertății: raportul final al celei de a noua runde de evaluări reciproce
Informare din partea președinției
2. b) Cadrul UE-SUA privind confidențialitatea datelor Informare din partea Comisiei
3. c) Deciziile Consiliului privind aderarea UE la Convenția de la Istanbul Informare din partea președinției
Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene este invitată la acest punct. Agenția UE Eurojust este invitată la acest punct.
CM 1760/23 3
JOI, 9 MARTIE 2023 (ORA 9.30) Reuniunea COMITETULUI MIXT SCHENGEN
GUVERNANȚA POLITICĂ A SPAȚIULUI SCHENGEN („CONSILIUL SCHENGEN")
Situația generală a spațiului Schengen:
1. a) Funcționarea spațiului Schengen
Situația actuală
2. b) Viitorul politicii în domeniul vizelor
Schimb de opinii
Intrarea în funcțiune a SIS consolidat7 Situația actuală
Implementarea interoperabilității7 Schimb de opinii
Diverse Propuneri legislative actuale Informare din partea președinției
În marja Consiliului Uniunii Europene:
N.B.:
Prima lectură
Punct bazat pe o propunere a Comisiei
Vă rugăm să transmiteți cât mai rapid posibil o listă a delegaților care vor participa la această reuniune.
Agențiile UE Frontex, Europol, EUAA și eu-LISA sunt invitate la acest punct. Agențiile UE Frontex, Europol și eu-LISA sunt invitate la acest punct."

loading...
PUTETI CITI SI...
loading...