Scrisorile mult așteptate de la Felix

Postat la: 02.11.2017 17:15 | Scris de: ZIUA NEWS

Scrisorile mult așteptate de la Felix

Noul ministru al Transporturilor, constănțeanul Felix Stroe, se confruntă în prezent cu o situație desprinsă parcă din „O scrisoare pierdută" a lui Ion Luca Caragiale.

Mai multe companii, din cele peste 50 aflate sub tutela Ministerului Transporturilor, s-au trezit de ceva timp că au la conducere un manager căruia i s-a prelungit mandatul cu 60 de zile, patru luni sau chiar un an cum este la Registrul Auto Roman, deşi, conform OUG 109/2011- privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi a Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea acestei ordonanţe, dacă se dorea se putea face prelungirea legală a mandatului cu încă patru ani. Dar, ignorarea, poate cu bună ştiinţă, a prevederilor OUG 109/2011şi a Legii nr. 111/2016 de către fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc și secretarul de stat Dragoș Titea, a condus la tergiversarea a la long a menținerii unui provizorat managerial și admnistrativ la marile companii de sub umbrela Ministerului Transporturilor. Acest provizorat a condus automat la stagnarea și chiar blocarea activității acestor mari companii. În această situație de provizorat managerial sau administrativ se află acum ROMATSA, CN Aeroporturi București, TAROM, CFR Marfă, Registrul Auto Român, CFR Călători, CFR SA, APDF Giurgiu și încă vreo câteva.

Legea nr. 111/2016 prevede că numirea unui manager sau a administratorilor trebuie să se facă numai cu existenţa unei scrisoari de aşteptări. Astfel, articolul 2, alineatul 6 al Legii 111/2016 stipulează clar: "scrisoare de aşteptări - document de lucru prin care autoritatea publică tutelară, în consultare cu orice acţionari reprezentând, individual sau împreună, 5% din capitalul social al întreprinderii publice, stabileşte performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere ale întreprinderii publice, precum şi politică autorităţii publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligaţii specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puţin 4 ani". Mai mult, alineatul 7 prevede că „declaraţie de intenţie - document de lucru întocmit pe baza elementelor din scrisoarea de aşteptări şi a informaţiilor publice legate de activitatea întreprinderii publice, prin care candidaţii pentru postul de administrator, precum şi candidaţii pentru postul de director, selectaţi şi înscrişi în lista scurtă, îşi prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice. Declaraţia de intenţie se prezintă în scris de către fiecare dintre candidaţi şi este parte componentă a evaluării finale a acestora pentru clasificare şi numire;". În plus, la articolul 3, alineatul 1 al aceleiaşi legii se menţionează că trebuie „să întocmească scrisoarea de aşteptări şi să o publice pe pagina proprie de internet pentru a fi luată la cunoştinţă de candidaţii la postul de administrator sau director aflaţi pe lista scurtă." Ori fără această scrisoare de aşteptare, numirea managerului şi a administratorilor companiilor de sub tutela Ministerului Transporturilor, pe o perioada de patru ani, nu este posibilă. Însă, ministrul Transporturilor Sorin Bușe a tergiversat semnarea scrisorilor de aşteptare şi, automat, nu există postat pe site un asemenea document.

Dar, nu numai Cuc-ul lui Bădălău este principalul vinovat pentru blocarea activităţii unor companii prin emiterea scrisorilor de aşteptări, ci, în primul rând, secretarul general Petre Neacșa, care a fost extrem de preocupat să ajungă in fruntea CA de la CNAIR și în CA de la Romatsa, adică acolo unde sunt bani mulți. La demersurile lui Cuc, Titea și Neacșa de tergiversarea a scrisorilor de așteptări au mai pus umărul câțiva consileri ai Cuc-ului lui Bădălău, ajunși ulterior în bordul administrativ al marilor companii mai sus menționate, dar și vreo câțiva directori și șefuleți din minister ca Mărculeț, Ivan, Machita sau Ioniță. Adică, câțiva dintre aceia care de ani de zile tergiversează, trag sforile şi blochează emiterea unor documente în funcţie de anumite interese.

Practic, până acum, Răzvan Cuc a jucat rolul lui Trahanache din „O scrisoare pierdută" a lui Ion Luca Caragiale, și la jucat binișor: „Şi nu te mai turbura, neică, pentru fitece mișelie. Nu vezi tu cum e lumea noastră? Într-o soţietate fără moral şi fără prinţip, nu merge s-o iei cu iuţeala, trebuie să ai (cu fineță) puţintică răbdare...". Timpul a demonstrat că întradevăr, Cuc-ul lui Bădălău a respectat vorbele lui Trahanache, lăsând pe umerii actualului ministru Felix Stroe emiterea mult aşteptatelor scrisori de aşteptări pentru numire sau reconfirmarea unor directori şi administratori la acele entităţii aflate sub incidenţa OUG 109/2011. Adică, așa cum spunea Caţavencu „Chestie de tarabă, onorabile! Daraveri de clopotniţă, stimabile!".

Ion Teleanu

loading...