Gravele abuzuri financiare ale directorului Bogdan Mândrescu si iminenta declasificare a Aeroportului Otopeni

Postat la: 22.06.2017 10:24 | Scris de: ZIUA NEWS

Gravele abuzuri financiare ale directorului Bogdan Mândrescu si iminenta declasificare a Aeroportului Otopeni

Nedepunerea situatiilor financiare pentru anul 2016 in termenul limita legal - 30 mai 2017 - este una din cele mai grave nereguli ale conducerii CN Aeroporturi Bucuresti, la "mansa" careia se afla Bogdan Mândrescu, omul barnului local PSD de Buzau Marcel Ciolacu.

In conformitate cu art 36 alin 1 pct a) din Legea contabilitatii nr 82/ 1991 companiile nationale depun un exemplar al situatilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar. Conform art 41 pct 2 lit e) din acelasi act normativ, constituie contraventie "nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice, respectiv de institutiile cu atributii de reglementare in domeniul contabilitatii prevazute la art 4 alin 3, cu privire la intocmirea, semnarea si depunerea in temeiul legal la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a situatiilor financiare anuale si, dupa caz, a situatiilor financiare anuale consolidate, precum si a raportarilor contabile."

Contraventiile prevazute la art 41 se sanctioneaza cu amenda dupa cum urmeaza: "cele prevazute la pct 2 lit e) astfel: cele referitoare la intocmirea si semnare cu amenda de la 2000 la 3000 de lei; cea referitoare la depunere in termenul legal cu amnda de la 300 de lei la 1000 de lei daca perioada de intarziere este intre 1 si 15 zile lucratoare si cu amenda de la 1000 de lei la 3000 de lei daca periada de intarziere este cuprinsa intrre 16 zile si 30 de zile lucratoare si cu amenda intre 1500 de lei si 4500 de lei daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare."

Art 11 din OG nr 26/ 2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ - teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct ori indirect o participare majoritara prevede faptul ca "Operatorii economici aflati in subordinea, in coordonarea, sub autoritatea sau in portofoliul ministerelor, celorlate organe specializate ale administratiei publice centrale, precum si autoritatilor publice centrale au obligatia de a prezenta pana la termenul legal de depunere a situatiilor financiare anuale, la Ministerul Finantelor Publice, executia bugetului de venituri si cheltuieli intocmit pe baza indicatorilor economico-financiari realizati si anexele de fundamentare corespunzatoare, in vederea analizei acestora din punct de vedere al incadrarii, in nivelul anual aprobat."

Art 12 din OG nr 26/ 2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatil administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participare majoritara, pus in aplicare prin Ordinul MFP nr 2873/ 2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico financiari de catre operatorii economici cu capital / patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publcie cenrale ori locale prevede: "Entitatil prevazute pe lista A si lista B care in perioada pentru care se face raportarea sunt in stare de activitate au obligatia transmiterii la Ministerul Finatelor Publice a anexei nr 7 a formularului S1001 astfel: a) trimestrial, date preliminare - in termen de 25 de zile calendaristice de la data incheierii; b) anual, date finale - la termenul depunerii situatiilor financiare anuale potrivit prevederilor art 36 alin 1 lit a) din Legea 82/ 1991".

CN Aeroporturi Bucuresti SA se incadreaza potrivit actului normativ pe lista A. Nerespectarea prevederilor acestui articol este contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2000 de lei la 10000 de lei, potrivit art 13 alin 1 si 2 din OG 26/ 2013. Situatiile financiare si executia bugetara pe anul 2016 ale CNAB au fost intocmite, semnate si transmise spre aprobare Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor prin Raportul SCTB nr 136/ 25.04.2017 si nu au fost aprobate in termenul legal, ceea ce face imposibila respectarea termenului de depunere ale acestora la MFP, cat si respectarea termenului de raportare a indicatorilor financiari pe anul 2016, cauzandu-se astfel prin neglijenta in serviciu (art 297 din Codul Penal) a directorului general interimar Bogdan Stelian Mandrescu, prejudicii CNAB.

Acesta a blocat si finalizarea procedurii de atribuire prin incheierea unui contract cadru pentru "achizitia lucrarilor de inlocuire a oalelor lampilor de balizaj axial deteriorate in urma lucrarilor de remediere a degradarilor structurii rutiere la pista de decolare / aterizare 08L-26R (PDA2)" activitate esentiala in procesul implementarii Regulamentului EASA 139/ 2014, in baza caruia urmeaza sa fie recertificat aeroportul Otopeni. In acelasi timp, Mândrescu a pus in pericol traficul aerian creind premizele unor incidente grave, cu urmari catastrofale asupra recertificarii Aeroportului International "Henri Coanda". Astfel, aeroportul va fi declasificat de la nivelul E la nivelul C. Fapta poate imbraca forma infractiunilor abuz si neglijenta in serviciu (art 297 si 298 Cod Penal).