Curtea de Conturi a României consideră inportună asocierea dintre Metrorex și firma controlată de sindicalistul Ion Rădoi

Postat la: 17.02.2017 08:55 | Scris de: ZIUA NEWS

Curtea de Conturi a României consideră inportună asocierea dintre Metrorex și firma controlată de sindicalistul Ion Rădoi

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Română verifică modul în care magazinele își desfășoara activitatea în stațiile de metrou, dar și modul în care acestea au obținut dreptul de folosire a acestora. Verificările sunt făcute în cadrul dosar privind presupuse infracţiuni de abuz în serviciu, cauză aflată sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, potrivit unui comunicat de ieri al Poliţiei Române.

Totodata, pompierii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti - Ilfov verifică modul în care amplasarea şi exploatarea acestor spaţii comerciale în staţiile de metrou respectă condiţiile specifice din domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, aceste aspect nefăcând obiectul dosarului penal. Potrivit informatiilor detinute de ZIUAnews, verificarile politistilor si pompierilor aau la baza finalizarea si publicarea recenta de catre Curtea de Conturi a Romaniei a raportului de audit „Performanța activității specifice desfășurate de către METROREX SA în perioada 2010 - 2015". ZIUAnews va prezenta sinteza recomandarile Curtii de Conturi a Romaniei privind contractul de asociere dintre Metrorex si firma sindicalistilor de metrou avandu-l in frunte pe fostul parlamentar PSD -Ion Radoi pentru spatiile inchiriate din statiile de metrou.

„Metrorex a solicitat în instanță, în anul 2014, suspendarea și rezilierea contractului"

„Încă din anul 1994, managementul Metrorex a considerat oportun să asocieze în participațiune Metrorex cu SC SINDOMET SERVCOM SRL - firmă la care asociatul unic este Uniunea Sindicatelor Libere din Metrou, structură de tip federație formată în jurul Sindicatului Liber Metrou „Unitatea" al salariaților Metrorex - în vederea exploatării și administrării în comun a unor suprafețe din stațiile de metrou și din căile de acces, în scopul obținerii de profit. Astfel, pentru derularea activităților comerciale, au fost încheiate și derulate 4 contracte de asociere în participațiune între Metrorex și operatorul economic respectiv (nr.58/1994/1996/2002 și nr.94/2003) iar pentru activitatea de publicitate a fost încheiat contractul nr.75/2007".

În ceea ce privește exploatarea spațiilor pentru publicitate, Metrorex s-a asociat în participațiune atât cu SINDOMET cât și cu alți operatori economici: •Euromedia Group - ctr. nr. 98/2003 •Lemon Design - ctr. nr.103/2004 (publicitate în trenuri) •Spectacular OOH Printing - ctr. 70/2011. Pentru perioada auditată 2010-2015, asocierile în participațiune cu SINDOMET s-au derulat în baza contractelor nr.94/2003 (pentru activități comerciale), respectiv nr.75/2007 (pentru publicitate), încheiate pentru următoarele perioade: 5 ani (2008) cu prelungire făcută în anul 2007 pentru încă 10 ani (2017), respectiv 12 ani (2019).

Ambele contracte prevăd că SINDOMED conduce și administrează activitățile care fac obiectul asocierii, încheie și urmărește derularea contractelor de închiriere, respectiv de publicitate, ține evidența contabilă, virează partea din veniturile obținute care i se cuvine Metrorex. Partajarea veniturilor și a cheltuielilor în cazul celor 2 contracte a fost următoarea: contract nr.94/2003: Metrorex - 25% din venituri și din cheltuieli; SINDOMET - 75% din venituri și din cheltuieli
si contract nr. 75/2007: în prezent Metrorex - 53% din venituri, cu un minim garantat de 50 de mii €/an; SINDOMET - 47% din venituri. Metrorex a solicitat în instanță, în anul 2014, suspendarea și rezilierea contractului ca urmare a neîndeplinirii de către asociat a obligațiilor contractuale și, în paralel, a solicitat instanței de judecată și suspendarea efectelor acestuia (suspendarea contractelor încheiate de către SINDOMET cu chiriașii)", se mentioneaza in raportul de audit.

„Auditul are serioase rețineri nu numai asupra necesității acestei asocieri, dar și asupra performanței sale"

Analizând conținutul contractului pentru activități comerciale, clauzele contractuale și derularea lor, precum și situația existentă pe teren în stațiile de metrou și în căile de acces, auditul are serioase rețineri nu numai asupra necesității acestei asocieri, dar și asupra performanței sale din punctul de vedere al Metrorex, din următoarele considerente: asocierea a fost realizată în absența unei analize comparate, serios și real fundamentate, din care să reiasă necesitatea acesteia - în condițiile în care Metrorex deținea spațiile respective, deținea „vadul comercial", avea resurse și personal și avea și obiective pentru realizarea și sporirea veniturilor proprii; nu poate fi justificată asocierea cu un operator economic fără background în domeniu, fără experiență consolidată, fără personal de specialitate și cu experiență, fără poziționare vizibilă pe piață și, în plus, cu administrator sindicatul - decât dacă s-a dorit consolidarea unei relații atipice cu acesta, relație în care Metrorex să accepte diminuarea prerogativelor sale în administrarea patrimoniului public al statului primit în concesiune și în realizarea și majorarea veniturilor proprii în favoarea sindicatului care, din veniturile astfel obținute, să aibă posibilitatea de a-și finanța propriile acțiuni, inclusiv cele în beneficiul direct al membrilor de sindicat; conform clauzelor contractuale, Metrorex nu are posibilități și pârghii, sau le are limitate, în a monitoriza și interveni efectiv asupra țintelor, obiectivelor și metodelor de lucru stabilite de către asociat, asupra „politicii" și criteriilor privind închirierea spațiilor, asupra monitorizării derulării efective a activităților comerciale și, nu în ultimul rând, asupra efectelor acestor activități; de asemenea, Metrorex nu are nici un control asupra stabilirii clauzelor din contractele de închiriere, asupra negocierii și stabilirii chiriei și a altor obligații ale chiriașilor și nici nu poate monitoriza și interveni asupra comportamentului chiriașilor și pentru eliminarea și sancționarea deficiențelor care apar pe parcursul derulării contractelor.

„Spectacolul" cotidian de bazar din stațíile de metrou

„Unele dintre consecințele acestei stări de lucruri pot umbri aspirațiile îndreptățite ale Metrorex, ale Bucureștiului și ale locuitorilor săi către modernitate și europenism, ca urmare a „spectacolului" cotidian de bazar, cu aspect și mirosuri culinare specifice, care poate fi întâlnit în unele stații importante și/ sau căi de acces. Sumele încasate de către Metrorex din asociere (25% din diferența între venituri și cheltuielile de exploatare și de amenajare spații anuale - conform contractului) sunt de cca 617 - 863 mii lei pe an (137 - 192 mii de €), ceea ce înseamnă mai puțin de 0,02% din cheltuielile anuale pentru exploatare și, chiar extrapolând pentru cazul în care Metrorex nu ar fi în asociere și ar încasa toate veniturile, tot apare întrebarea dacă este nevoie ca în spațiile Metrorex să se desfășoare activități comerciale în această manieră și dacă opțiunea pentru derularea activităților comerciale, în forma actuală, poate fi considerată ca fiind cu adevărat benefică atât publicului călător cât și Metrorex", se mai mentioneza in sinteza auditorilor de conturi.

„Raportul Corpului de control al primului - ministru cuprinde și o serie de deficiențe, fapt pentru care se propune sesizarea DNA"

In raportul de audit se mai mentioneaza ca „În anul 2013, în urma unui control efectuat de către Corpul de control al primului - ministru, au fost identificate deficiențe majore privind asocierea în participațiune dintre Metrorex și SINDOMET (încheierea, conținutul și derularea contractelor de asociere în participațiune pentru derularea activităților comerciale), care au fost cuprinse în raportul de control nr.628/13.09.2013. Raportul, transmis și la Metrorex, cuprinde și o serie de deficiențe care, în opinia controlului, pot întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni prevăzute de Codul Penal și de LG nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, fapt pentru care se propune sesizarea Direcției Naționale Anticorupție. În prezent, la nivelul Metrorex, se cunoaște doar că DNA a deschis dosarul nr.393/P/2013 - Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție - și a solicitat în luna octombrie 2013 date de stare civilă referitoare la o serie de persoane care au ocupat funcții de conducere în cadru Metrorex".

Concluzia generală: Asocierile în participațiune cu firme ale sindicatului generează o relație improprie între conducătorul entității și sindicat

Concluzia generală este că asocierea în participațiune cu SINDOMET, pentru activități comerciale, a continuat aproape 21 de ani (din anul 1994 când a fost încheiat primul contract), în condiții relativ puțin schimbate indiferent de contractele în vigoare și fără ca disfuncționalitățile de fond (de felul celor constatate și de Corpul de control al primului-ministru) să fie identificate de către structurile interne specializate - compartimentul comercial, controlul financiar preventiv, controlul financiar de gestiune, auditul intern, sistemul de management al calității ș.a. - și eliminate de către managementul Metrorex la sesizarea acestora.

Echipa de audit mai reține și faptul că asocierile în participațiune cu firme ale sindicatului din entitatea respectivă generează, în principiu, o relație improprie între conducătorul entității și sindicat precum și o poziționare discutabilă a personalului, pe de o parte din punctul de vedere al sarcinilor și obligațiilor acestora, ca angajați, și pe de altă parte din punctul de vedere al intereselor lor ca membrii ai sindicatului, astfel: conducătorul entității, ca angajator și reprezentat al intereselor patronatului, se asociază cu sindicatul, prin firma acestuia, pentru obținerea de profit, în condițiile în care obiectivele principale și menirea sindicatului sunt să apere drepturile și să promoveze interesele profesionale, economice și sociale ale angajaților în relația cu angajatorul - interese de multe ori aflate în contradicție cu ale acestuia; personalul entității din compartimentele implicate în derularea contractelor are, din postura de salariați, sarcini de serviciu privind evaluarea oportunității încheierii și prelungirii contractelor, monitorizarea financiară și pe teren a derulării, verificarea corectitudinii veniturilor cuvenite, aplicarea penalităților și/sau daunelor ș.a., iar din postura de membrii de sindicat are interesul realizării și majorării veniturilor cuvenite firmei sindicatului de care beneficiază direct sau indirect. Prin comparație, o relație de asociere în participațiune dintre Metrorex și firma în care un salariat ar avea interese directe, mai ales salariații din compartimentele cu atribuții în monitorizarea asocierii și respectarea legalității, ar genera reale și întemeiate suspiciuni de conflict de interese.

Ion Teleanu